Tekst alternatywny
 
PTM
21 stycznia 2017 roku
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów PDF Drukuj

  

 

 W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów informuję, że XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów odbędzie się 25–27.IX.2016 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu

 

Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Więcej informacji...

 

 

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów zostało założone w 1927 roku. Należy ono do najstarszych medycznych towarzystw naukowych w Polsce. Założycielami Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Epidemiologów (taką nazwę nosiło Towarzystwo w chwili założenia) byli Roman Nitsch, Feliks Przesmycki i Zygmunt Szymanowski. W 1951 r. uchwalony został nowy statut zmieniający nazwę Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Epidemiologów na Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. Co dwa lata PTM przyznaje nagrodę im. Prof. E. Mikulaszka dla młodych uczonych za szczególnie wybitne publikacje.

bakterie_05a

Bacillus subtilis eksprymujący listeriolizynę atakuje mysie komórki makrofago-podobne linii J774 (1000x, epifluorescencja, Instytut Mikrobiologii UW, J. Wiśniewski)

Dla zrealizowania celów Towarzystwa Zarząd Główny powołuje Oddziały Terenowe, których obecnie jest 14. W latach 1945-2010 powołano 14 oddziałów terenowych w Lublinie (1945), Warszawie (1949), Gdańsku (1951), Krakowie (łącznie z Katowicami), Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu (1952), Szczecinie (1964), Białymstoku (1965), Katowicach (1973), Olsztynie (1976), Puławach (1979), Bydgoszczy (2001) i Kielcach (2009). Oddziały terenowe stanowią najistotniejsze ogniwa w działalności Towarzystwa. W 1970 r. powstała Sekcja Wirusologiczna, która posiada swoje agendy w niektórych oddziałach terenowych PTM (Gdańsk, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław) i prowadzi działalność polegającą Głównie na inicjowaniu na terenie kraju kierunków badań wirusologicznych, zapoznawaniu członków na posiedzeniach naukowych z najnowszymi osiągnięciami wirusologii, organizowaniu ogólnokrajowych sympozjów wirusologicznych.

Co dwa, a od 1952 r. co cztery lata PTM organizuje ogólnopolskie zjazdy naukowe mikrobiologów. W okresie międzywojennym odbyło się 7 zjazdów (I-1927, Warszawa; II-1928, Lwów; III-1929, Kraków; IV-1931, Warszawa; V-1933, Poznań; VI-1935, Łódź; VII-1937, Lwów). W okresie powojennym odbyło się 19 zjazdów Towarzystwa (VIII-1947, Warszawa; IX-1948, Wrocław; X-1949, Gdańsk; XI-1951, Kraków; XII-1952, Łódź; XIII-1955, Poznań; XIV-1959, Białystok; XV-1963, Wrocław; XVI-1967, Lublin; XVII-1970, Warszawa; XVIII-1975, Lublin; XIX-1979, Szczecin; XX-1983, Warszawa; XXI-1987, Olsztyn; XXII-1992, Kraków; XXIII-1996, Łódź, XXIV-2000, Białystok, XXV-2004, Bydgoszcz, XXVI-2008, Szczecin).

bakterie_02a

Mysie fibroblasty zainfekowane Borrelia burgdorferi (T. Chmielewski i wsp., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH)

Tematyka ich obejmowała m. in. takie zagadnienia, jak: bakteriologia i epidemiologia zakażeń jelitowych, mikrobiologia i immunologia gruźlicy, bakteriologia i epidemiologia dziecięcych chorób zakaźnych, riketsje i riketsjozy, biologia wirusów i odporność przeciwwirusowa, antybiotyki i antybiotykoterapia, toksyny bakteryjne, genetyka drobnoustrojów, immunochemia bakterii, biologia przeciwciał, postępy w biotechnologii, mikrobiologii molekularnej i inżynierii genetycznej, mikrobiologia przemysłowa, mikrobiologia farmaceutyczna, mikrobiologia żywności, pasz, wody, ścieków i powietrza.

Materiały ze zjazdów mikrobiologów publikowano w kwartalniku Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia (I-XII Zjazd) lub ogłoszono drukiem w postaci osobnych pamiętników (XIII- XXIV Zjazd).

Obok zjazdów Zarząd Główny PTM jak też Oddziały Terenowe organizują liczne posiedzenia, sympozja i konferencje naukowe często o zasięgu międzynarodowym, na których prezentowane są najnowsze osiągnięcia w różnych dziedzinach mikrobiologii.

PTM wydaje trzy kwartalniki: Polish Journal of Microbiology dawniej Acta Microbiologica Polonica, Postępy Mikrobiologii i Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów w 1927 roku było współzałożycielem Międzynarodowej Unii Towarzystw Naukowych (International Association of the Microbiological Societes, Marsylia - IAMS - obecnie IUMS), a w 1977 Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (Federation of European Microbiological Societies - FEMS), których członkiem pozostaje do dnia dzisiejszego. Od 2005 roku PTM jest członkiem European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
 
Zapraszamy do galerii serwisu Microbiology.pl
Reklama

© 2013 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów